Over KOME

Samen trainen zorgt voor een optimale kwaliteit op de werkvloer

 

De Coöperatie van Verloskundigen van ’s Hertogenbosch e.o. wil werken aan een optimale kwaliteit van verloskundige zorg binnen de eigen regio.  Daarbij is samenwerken met verschillende ketenpartners belangrijk.
In de fysiologische verloskunde zijn de verloskundige en de kraamverzorgende elkaars belangrijkste ketenpartner. Zij zijn degenen die de zorg leveren aan het bed van de kraamvrouw en haar baby. Zowel tijdens de fysiologische bevalling als tijdens het kraambed.

Om deze zorg zo goed mogelijk te kunnen geven, is communicatie een zeer belangrijke pijler. Het is  belangrijk om, met name in acute situaties, dezelfde taal te spreken.

Door met elkaar te trainen en kennis te delen, zal het spreken van dezelfde taal  worden verbeterd.  En dit zal leiden tot een optimalere zorg voor de kraamvrouw, haar partner en hun pasgeboren baby.

Om de samenwerking en communicatie tussen verloskundigen en kraamverzorgenden te verbeteren, is vanuit de coöperatie van Verloskundigen van ’s Hertogenbosch e.o. een trainingsprogramma voor kraamverzorgenden uit de eigen regio opgesteld. Dit programma omvat verschillende onderwerpen, onder welke de verplichte scholingsonderdelen zoals deze door het KCKZ (Kenniscentrum Kraamzorg) zijn beschreven. Voor de organisatie en accreditatie van het trainingsprogramma is KOME in het bezit van een instellingsaccreditatie van het KCKZ.

 


Wilt u trainingen afnemen bij KOME, neem dan contact met ons op.