Trainingsinformatie

KOME voorziet in 9 trainingen, deze trainingen omvatten de verplichte onderwerpen zoals beschreven in categorie A en categorie B in de accreditatiesystematiek van het KCKZ, daarnaast bevatten verschillende trainingen onderwerpen welke ingezet kunnen worden voor categorie C.

 

Het trainingsprogramma van KOME is dusdanig opgesteld dat kraamverzorgenden in staat zijn om over de verschillende categorieën de benodigde punten kunnen behalen om aan de herregistratie-eisen voor een periode van 4 jaar te voldoen.

Alle trainingen worden minimaal twee keer per jaar verzorgd. 

Uitgebreidere informatie over de trainingen vindt u in de opleidingsbrochure.

 

Voor elke training is het mogelijk om een casus in te sturen vooraf aan het volgen van de training, zodat deze tijdens de training behandeld kan worden. Stuur je casus in via ons contactformulier.


Training 1

Borst (kunst) voeding: verdieping

Categorie A: 2,5 punt

 

De (herhalings)training borstvoeding wordt verzorgd door IBCLC lactatiekundige, met in acht neming van de laatste inzichten.

 


Training 2

KinderEHBO herhaling & reanimatie kind en volwassene.

Categorie A: 8 punten

Deze training richt zich op (kinder-)EHBO en reanimatie van baby, kind en volwassene. Theorie en vaardigheden komen hierbij aan bod.

 

Let op: deze training wordt verzorgd door een externe organisatie (Preventief). Deze training is dus niet verzorgd door verloskundigen uit de regio, en vindt plaats op locatie van Preventief.

 


Training 3

Fysiologie en pathologie van de baring

Categorie A: 3,5 punt

 

De fysiologie van de baring wordt besproken. Daarnaast is er aandacht voor het herkennen van en handelen tijdens pathologische (acute) situaties.


Training 4

Fysiologie en pathologie van het kraambed

 

Categorie A: 3,5 punt

Tijdens deze training wordt het kraambed behandeld, zowel het normale (fysiologische) beloop van het kraambed als de pathologie die zich tijdens het kraambed kan voordoen.

.

 

 


Training 5

Couveusenazorg en zieke zuigeling &
Rouw en verlies verwerking en multiculturele samenleving

 

Categorie A: 2,5 punt (couveusenazorg en zieke zuigeling)

Categorie B: 2 punten (rouw en verlies verwerking en multiculturele samenleving)

Deze training behandeld 2 onderwerpen. Namelijk: couveusenazorg en de zieke zuigeling, waarbij ingegaan wordt op de zorg voor een pasgeborene in een bijzondere situatie.

Het tweede onderwerp wat besproken wordt is rouw- en verliesverwerking en kraamzorg in een multiculturele samenleving. Hierbij wordt de rol die de kraamzorg in deze specifieke situaties speelt behandeld.

 

 

 


Training 6

Kraamzorg na een vaginale kunstverlossing en sectio &
Psychische en psychiatrische problematiek

Categorie B: 2 punten per onderwerp (totaal 4 punten)

Deze training behandeld 2 onderwerpen, namelijk:

De specifieke zorg na een vaginale kunstverlossing of na een sectio wordt besproken, met hierbij de aandachtspunten in deze situaties.

Het tweede onderwerp wat behandeld wordt is psychische en psychiatrische problematiek en de rol van de kraamzorg hierin.

 

 


Training 7

Partusassistentie bij acute verloskunde

Categorie C: 4 punten

 

 

 

Training 8

Verpleegtechnische handelingen
(met voorbereiding)

Categorie C: 3 punten + 1,5 punt voor voorbereiding

 

Training 9

Communicatie & Vervroegde partusassistentie &
Jonge ouders en verslaving

Categorie B: 2 punten (communicatie)

                      2 punten (jonge ouders en verslaving)

Categorie C: 1 punt (vervroegde partusassistentie)

 

Tijdens deze training komen verschillende acute situaties aan bod. De training bestaat uit een theoretisch deel waarin de acute verloskunde wordt toegelicht en de ISBAR-methode wordt besproken en een praktisch onderdeel waarin handelingen worden getraind.

 

 

Tijdens deze training worden op theoretische én praktische wijze verpleegtechnische handelingen die uitgevoerd mogen worden door de kraamverzorgende, behandeld.

 

Aan deze training is een voorbereiding gekoppeld.

 

 

Dit is een afwisselende diverse training, doordat er een aantal diverse onderwerpen aan bod komen. De behandeling van communicatie en vervroegde partusassistentie is aan elkaar gekoppeld.

Zo is ook jonge ouders en verslaving aan elkaar gekoppeld.

Bij beide onderwerpen zijn diverse raakvlakken met elkaar hebben.